گروه تلگرام ॐहहآلاچیق مهربونی कहॐ

https://t.me/joinchat/G8-eblAPL268WMa68TmKJw چت واحوال پرسی🍃🌹 گذاشتن عکس،متن،استیکر،موزیک آزاد🍃🌹 اولویت احترام به اعضای گروه🍃🌹 پیوی خانمها اکیدا🚫درغیر این صورت بلاک بحث مطالب سیاسی ونامربوط🚫 تبلیغ سایر لینکها🚫 فحش وبی ادبی🚫 ♻♻♻♻♻♻♻♻♻♻♻

دسته بندی: سرگرمی
اعضا
45
بازدید صفحه
199
ارسالی توسط