گروه تلگرام Friendly Land

🔸سرزمین دوستی🔸 🔹وروود افراد بی جنبه 🚫🔹 🔹ورود افراد زیر 18 🚫🔹 🔹فاز غم و منفی 🚫🔹 🔹پیوی بدون هماهنگی 🚫🔹 🔹بی ادبی و بی احترامی 🚫🔹 🔹لینک و تبلیغ بدون هماهنگی 🚫🔹

دسته بندی: سرگرمی
اعضا
510
بازدید صفحه
237
ارسالی توسط