گروه تلگرام قبیله

باجنبه بیاد فقط شوخی ازاده ولی بی جنبه ریمو میشه بی ادبی کنی ریمو میشی بلدی مخ بزنی بزن ولی رو مخی نباش https://t.me/joinchat/HZ0RnEXiLILjylis0vpjcg

دسته بندی: اجتماعی
اعضا
32
بازدید صفحه
706
ارسالی توسط