گروه تلگرام هواشناسی خوزستان

گروه هواشناسی خوزستان ؛ تحلیل و گزارش وضعیت جوی و آب و هوایی استان خوزستان و سایر مناطق کشور و انعکاس پیشبینی های معتبر مراجع رسمی هواشناسی

دسته بندی: علمی
اعضا
233
بازدید صفحه
4k
ارسالی توسط