ٹڪښٺ سڼگيڹ‍

گاهی نه گریه آرامت میکند و نـه خنـده نــه فریـاد آرامـت میکند و نــه سکــوت آنجـاست کـه رو بـه آسمان میکنی و میگویی خدایــا تنهــاتـو را دارم تنهایی توعشقه لفـ ــتـ ندهـ با دلتــ ـ کار دارم جهت انتقاد پیشنهاد و آهنگ درخواستی👈👈👈👈👈👇👇 @balochook

دسته بندی: عاشقانه
اعضا
256
بازدید صفحه
226
ارسالی توسط